Κατασκευή E-Shop σε OpenCart και Τεχνική Υποστήριξη σε OpenCart.

  • Post category:Blog

Στις 20 Φεβρουαρίου δημοσιεύτηκε από την Crozdesk η λίστα με τις 20 top ecommerce λύσεις.

Η λίστα όπως δημοσιεύτηκε από την Crozdesk περιλαμβάνει λύσεις όπως eCommerce Website Builder Software, eCommerce Shopping Cart Software, και άλλα είδη. Τα προϊόντα έχουν ελεγχθεί ως προς την καταλληλότητα και όλα τα άλλα στατιστικά και βαθμολογίες έχουν καθοριστεί αλγοριθμικά, ακολουθώντας τη μεθοδολογία κατάταξης Crozscore.

Το OpenCart σημείωσε 86/100 στην κατηγορία eCommerce Solutions. Η βαθμολογία του αυτή βασίστηκε στην ικανοποίηση των χρηστών (78/100), τη δημοσιότητα και αναγνώριση του (62/100), τις πρόσφατες τάσεις των χρηστών (αυξανόμενες ως προς την χρήση του) και άλλες σχετικές πληροφορίες σχετικά με το OpenCart που συλλέγονται από όλο το διαδίκτυο.

Top 20 eCommerce Solutions Software of 2020 Infographic